Artículos publicitarios:

Escritorio: bolígrafos, carpetas, reglas, calculadoras...

Textil: camisetas, chubasqueros, polos, gorras, pañuelos...

Genéricos: encendedores, pin’s, llaveros, caramelos, semillas...

Tecnológicos: pen drive, mp3, mp4...

Personales: Regalos puntuales y de pocas unidades, para esas ocasiones especiales en las que se desea destacar de manera personal.

Todos ellos enfocados al regalo, reclamo publicitario y fidelización de sus clientes..

 

Artikulu publizitarioak:

- Idazmahaia: boligrafoak, portanotak, erregelak, kalkulagailuak...

- Ehun-gaiak: kamisetak, kapusaiak, poloak, txapelak, zapiak...

- Generikoak: pizgailuak, pin-ak, giltzatakoak, gozokiak, haziak...

- Teknologikoak: pen drive-ak, mp3, mp4, txartel irakurleak...

- Pertsonalak: puntualkiko eta unitate gutxiko opariak, pertsonalki nabarmendu nahi den aldi berezi horietarako...                                                                     

Guztiak oparirantz, erreklamo publizitariorantz eta zure bezeroen fideltasunarantz bideratuak…